February 28th, 2010

Obi-Wan Not Good

Zwot!

Wooaaaagh
eeeeeeyrrrwaaaooo zwotzwot
eeeeyarrraaaoo zwotzwotzwot
waaaaaaaah dzhdzhdzhdzhdzh
eeeyyyayrrraaooo zwotzwotzwot BOOM
scccheeerwooosh
wooooaah wooooaaah zwotzwot
eeeywoooooomzwooosh zwotzwotzwot BLAP zwotzwot BOOM
woooaaaaaa
wooooaaarrrrrooaaaaa
eeywoooorm zwotzwotzwotzwot
woooaaa zwotzwot
woooooaaaahh wooooaah
eeeryoowwooorm zwotzwotzwot
eeerowwwm zwotzwotzwot BOOM

LEVEL COMPLETE

-The Gneech
  • Current Music
    Star Wars OST -- "Death Star Attack"
  • Tags